MagneZIum ® Oil Body Spray Purest Magnesium Oil

₱699.00 ₱1,699.00 -59% OFF

Size

50ml 100ml

MagneZIum ® Oil Body Spray Purest Magnesium Oil

₱699.00 ₱1,699.00 -59% OFF

Size

50ml 100ml
0 LEFT IN STOCK
0 watching this item.
Product Details

MagneZIum ® NATURALLY PURE MAGNESIUM OIL
"Purest Magnesium Oil In A Convenient Topical Spray"

MagneZium ® NATURALLY PURE MAGNESIUM OIL is pure magnesium chloride harvested from the ancient Zechstein seabed. The only one source which is worlds most pure, natural and unique, and that’s the Zechstein Source in Veendam (Netherlands)

𝐏𝐮𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐞𝐬𝐢𝐮𝐦 𝐎𝐢𝐥 𝐈𝐧 𝐀 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐫𝐚𝐲

The #1 most recommended magnesium oil now available in the Philippines
Ultra-pure, natural and highly concentrated
Rapidly absorbed by the skin
Relaxes and restores the body.

Paano Gamitin Ang MagneZIum ® Oil Body Spray

Hindi ito iniinom. Spray lang sa balat.
Hindi kailangan mag babad ng paa. Spray lang sa kahit anong parte ng katawan.
Hindi ito HERBAL. Ito ay isang klase ng MINERAL na napaka importante para ang nutrients na kinakain natin ay maabsorb ng ating katawan.

Ang MagneZIum® Naturally Pure Magnesium Oil Spray ay napakadaling gamitin. I-SPRAY direkta sa balat o sa palad bago i-haplos o i-masahe ng may pagmamahal. 

Dahil ito ay NATURAL, ang MagneZIum® ay sa pangkalahatan gentle sa balat. Ang DAMI ng ilalagay sa balat ay depende sa DIETARY REFERENCE INTAKE (DRI) araw-araw base sa EDAD at GENDER o kasarian.

Halimbawa ng DRI:
​Baby 1-6 months - 30mg (2 spritzes)
​1-3 taon - 80mg (7 spritzes)
​Kay Mommy - 310-320mg (12-20 spritzes)
​Kay Daddy - 420mg (16-24 spritzes)
​Kay Lola - 320mg (12-18 spritzes)

NOTE: Ang ibig sabihin ng spritz/spritzes ay 'pindot sa spray pump.'

What Is Magnesium?
"Magnesium, which is similar to zinc, is a necessary cofactor for over 300 biochemical reactions in the human body"

Benefits Of MagneZIum ® Oil Body Spray | Transdermal Magnesium:
Better Sleep
Reduced muscle aches, pains, cramping and spasm
Healthy skin and reduced outbreaks of eczema and psoriasis
Better relaxation and Stress management
Increase energy levels and improve moods
Increased athletic performance (athletes use magnesium to increase energy and endurance)
Clears congestion
Reduce Inflammation
Helps regulate blood sugar for people with Diabetes
Regulates High blood pressure

Ilan sa mga sakit na konektado sa kakulangan sa Magnesium
Diabetes
High Blood Pressure
Hypertension
Cholesterol
Stroke
Migraine
Vertigo
Arthritis
Gout
Frozen Shoulder
High Uric Acid
Carpal Tunnel
Insomnia
Stress
Anxiety
Depression
Joint Pain
Muscle Cramps / Spasm
Osteoporosis
Osteo Arthritis
Eclampsia / Pre-Eclampsia
Thyroid Problems
Goiter
Cyst
PCOS
Cancer
Prostate Problems
Erectile Dysfunction

MAHALAGANG PAALALA: Ang MagneZIum ® topical solution ay kosmetiko. Ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ugaliing basahin ang pakete sa tamang pag gamit ng produktong ito.